Meer en meer wordt gekozen voor bekleding van buitengevels van een huis. Bij de keuze van gevelbekleding kunnen twee belangrijke redenen meespelen:

  • Ofwel kies je ervoor vanuit esthetische overweging om slechte of beschadigde gevels met gevelbekleding te verbergen of te herstellen.
  • Vaak speelt echter ook een tweede functionele reden mee en dient de gevelbekleding om -eventueel samen met de verfraaiing- het huis bijkomend te isoleren.

Buitengevelisolatie heeft het extra voordeel dat je op die manier geen extra ruimte binnenin moet prijsgeven.

Wij kunnen je een aantal materialen en systemen aanbieden waarmee je de buitengevel van je huis kan bekleden (zowel in zink, hout als pM

 

Thermowood  als gevelbekleing 

Particuliere woning

Molenhof Westouter

Vakantiewoning Rodeberg